Skip to main content

Studiefinanciering aanvragen bij DUO

Als student kun je niet om DUO heen. DUO staat voor Dienst Uitvoerig Onderwijs en is een dienst vanuit de overheid. Zij regelen onder andere dat Nederlandse onderwijsinstellingen worden bekostigd en beheren allerlei onderwijsgegevens en het diplomaregister. Als student kan je studiefinanciering aanvragen bij DUO als je hier recht op hebt. Je leest hier waar studiefinanciering uit bestaat en hoe je studiefinanciering aanvraagt bij DUO.

Studiefinanciering hbo en wo

Als je in Nederland gaat studeren aan een hogeschool of universiteit en jonger dan 30 jaar bent, kan je geld lenen en soms ook krijgen om je opleiding te betalen. Voor hbo- en wo-studenten bestaat studiefinanciering uit een aanvullende beurs, lening, studentenreisproduct en collegegeldkrediet.

Aanvullende beurs hbo en wo

De aanvullende beurs is er voor studenten, waarvan de ouders weinig of niet kunnen meebetalen aan de opleiding. Je komt bijvoorbeeld in aanmerking voor een aanvullende beurs als jouw ouders een laag inkomen hebben. Hoe hoog het bedrag van de aanvullende beurs is, hangt af van de financiële situatie van je ouders. Als je in aanmerking komt en je naar het hbo of wo gaat, is de beurs niet meteen een gift. De aanvullende beurs valt namelijk onder de prestatiebeurs en wordt pas een gift als je binnen 10 jaar een diploma voor een hbo- of wo-opleiding haalt.

Lening hbo en wo

Als je extra geld nodig hebt om je opleiding te betalen, mag je geld lenen bij DUO. Je kan zelf bepalen hoeveel je leent tot een maximaal bedrag dat elk collegejaar wordt vastgesteld. Je hoeft dus niet maximaal te lenen; minder kan ook. De hoogte van het bedrag kun je elke maand wijzigen. Na je opleiding moet je de lening altijd terugbetalen tegen een vastgesteld rentebedrag.

Studentenreisproduct hbo en wo

Het studentenreisproduct wordt ook wel de studenten-ov genoemd. Dit reisproduct koppel je aan je ov-chipkaart. Hierna kun je gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer. Wanneer je precies korting krijgt of gratis reist, is afhankelijk van het soort abonnement dat je kiest. Bij een weekabonnement reis je gratis van maandag 04.00 uur tot zaterdag 04.00 uur. In het weekend en in de zomerperiode reis je met korting. Met een weekendabonnement reis je gratis vanaf vrijdag 12.00 uur tot maandag 04.00 uur. Buiten deze tijden reis je met korting.

Collegegeldkrediet hbo en wo

Het collegegeldkrediet is een extra krediet dat je kunt lenen om je collegegeld te betalen. De hoogte van dit krediet is afhankelijk van het soort collegegeld dat je betaalt. Als je wettelijk collegegeld betaalt, kun je elke maand 1/12e deel van je collegegeld lenen. Bij instellingscollegegeld kan je meer lenen. Het collegegeldkrediet moet je altijd met rente terugbetalen na je studie.

Studiefinanciering mbo

Als je een mbo-opleiding volgt, kan je ook studiefinanciering aanvragen als je jonger dan 30 jaar bent. Studiefinanciering bestaat op het mbo uit de basisbeurs, aanvullende beurs, studentenreisproduct en lening.

Basisbeurs mbo

De basisbeurs op het mbo kan een gift zijn of worden als je binnen 10 jaar je diploma haalt. De hoogte van de basisbeurs is afhankelijk van je woonsituatie. Als je op jezelf woont is het bedrag hoger dan wanneer je nog thuis woont.

Aanvullende beurs mbo

Ook bij mbo is de aanvullende beurs er voor studenten die weinig of geen bijdrage van de ouders kunnen krijgen voor hun opleiding. Bijvoorbeeld omdat je ouders weinig inkomen hebben. De aanvullende beurs wordt een gift als je binnen 10 jaar een diploma haalt, anders moet je dit bedrag terugbetalen.

Studentenreisproduct mbo

Net als hbo- en wo-studenten, kun je als mbo’er gebruik maken van het studentenreisproduct. Dit betekent dat je bij een weekabonnement gratis reist van maandag 04.00 uur tot zaterdag 04.00 uur. In het weekend en in de zomerperiode reis je met korting. Met een weekendabonnement reis je gratis vanaf vrijdag 12.00 uur tot maandag 04.00 uur. Buiten deze tijden reis je met korting. Ook studenten die een bol-opleiding volgen en jonger dan 18 jaar zijn, kunnen een studentenreisproduct krijgen.

Lening mbo

Als je meer geld nodig hebt voor je opleiding, kan je ook extra geld lenen bij DUO. Je hoeft niet maximaal te lenen; minder kan ook en je kunt de lening elke maand stopzetten. Na de opleiding moet je het geleende bedrag altijd terugbetalen met rente.

Stappenplan studiefinanciering aanvragen mbo, hbo en wo

Bij het aanvragen van studiefinanciering bepaal je zelf welke onderdelen je aanvraagt. Volg het stappenplan hieronder om studiefinanciering aan te vragen.

Stap 1
Om studiefinanciering aan te vragen heb je een DigiD nodig. DigiD is een soort digitaal paspoort, waarmee je online overheidszaken kunt regelen. Als je nog geen DigiD hebt, kun je dit aanvragen via digid.nl.

Stap 2
Als je studiefinanciering wil aanvragen, moet je ingeschreven staan voor een opleiding. Als je een mbo-opleiding gaat volgen, moet je je voor 1 april bij de school inschrijven. Bij een hbo- of wo-opleiding moet je je voor 1 mei op Studielink inschrijven. Let op: voor opleidingen met een decentrale selectie moet je al voor 15 januari ingeschreven staan op Studielink.

Stap 3
Studiefinanciering aanvragen in Mijn DUO.

Stap 4
Vraag een ov-chipkaart aan als je deze nog niet hebt om het studentenreisproduct op te zetten.

Studieschuld

Natuurlijk wil je hier nog helemaal niet aan denken als student. Maar als je geld leent bij DUO, moet je dit na je studie terugbetalen. Als je geld uit de prestatiebeurs ontvangt is dit ook niet meteen een gift. Of jouw studiefinanciering een gift is of dat je het moet terugbetalen, vind je op de pagina van DUO: gift of terugbetalen. Let op: als je een studieschuld opbouwt, kan dit gevolgen hebben voor later. Zo heeft het invloed op de hoogte van je hypotheek en moet je 15 of 35 jaar lang maandelijks een deel van de schuld terugbetalen.