Skip to main content

Hanzehogeschool Groningen

Hanzehogeschool Groningen

De Hanzehogeschool Groningen is de oudste multisectoriële hogeschool van Nederland. In 2018 viert zij haar 220-jarig bestaan. Met vestigingen in Groningen, Assen, Leeuwarden en Amsterdam telt de hogeschool circa 26.000 studenten en 3.100 personeelsleden. Daarnaast maken jaarlijks zo'n 1.100 cursisten uit het bedrijfsleven gebruik van contractonderwijs.

Alle beschikbare studies van Hanzehogeschool Groningen

 • HBOMaster / Gezondheidszorg /
  Physician Assistant
  Ligt er een nieuwe carrière in het medisch domein voor u in het verschiet? Als verpleegkundige of paramedicus bent u toe aan een nieuwe uitdaging. U heeft in uw huidige beroep een professioneel plafond bereikt en heeft het gevoel iets anders te willen. Als u zich herkent in de woorden: integer, hoog verantwoordelijkheidsgevoel, pionier en leergierig, en u daarnaast de stap wilt maken van 'care' naar 'cure', dan is de opleiding tot physician assistant zeker wat voor u! De physician assistant heeft een zelfstandige bevoegdheid. Belangrijk is het overwegen of u deze verantwoordelijk kunt en wilt dragen. Als physician assistant houdt u zich immers bezig met de medische zorg voor de patiënt, maar ook met alles wat nodig is om anderen de beste zorg te kunnen laten leveren. U wordt een spin in het web van medische patiëntenzorg.
 • HBOMaster / Gedrag & Maatschappij /
  Social Work (joint degree)
  Ben je geïnteresseerd in de complexe, maatschappelijke vraagstukken in het sociale domein en vind je ontwikkelingen als co-creatie, integraal werken en waardecreatie interessant? Zie jij kansen of ben je op zoek naar kansen om het anders te doen waar het beter moet of kan? Dan is de masteropleiding Social Work iets voor jou! De opleiding biedt je de tools om op een gestructureerde manier en weloverwogen de uitdagingen in jouw vakgebied aan te gaan. Onderwijsprogramma in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen Sterke koppeling van theorie en praktijk Directe bijdrage aan de transformatie en innovatie in je eigen beroepspraktijk Wat kun je na de Master Social Work? De masteropleiding Social Work bereidt je voor op een seniorpositie in het werkveld waarbij je op basis van een brede theoretische kennis, vanuit een stevige professionele identiteit en ondernemende mindset meervoudig waarde kunt creëren en invulling kunt geven aan de doelen en leidende principes van de Global Definition of Social Work (International Federation of Social Workers, 2014). Na de studie ben je uitstekend voorbereid op een positie als seniorprofessional in verschillende gebieden van social work. Je zet als masterprofessional onderzoek in om veranderingen in de praktijk in co-creatie te realiseren met relevante betrokkenen en vanuit gedeelde waarden en belangen, aanwezige middelen en mogelijkheden. Als masterprofessional Social Work ben je in staat de kwaliteit van het sociaal werk te vergroten, ben je de spil tussen praktijk en theorie én tussen beleid en uitvoering. Studieopbouw Tijdens de masteropleiding Social Work ontwikkel je professionele en persoonlijke competenties op basis van actuele en relevante theorieën en concepten. Jij wordt de deskundige die bijdraagt aan een solide basis van het Sociaal Werk-domein. Je inspireert en coacht collega´s, teams en samenwerkingspartners in het werkveld bij het vormgeven van transformatie en innovatie. Praktische informatie Studieduur en studielast: De feitelijke studieduur is persoonsafhankelijk. Je kunt de studie deels zo plannen en inrichten dat deze past binnen jouw beschikbare studietijd en werksituatie. Het aantal opleidingsdagen is vier per maand. Een lesdag is gemiddeld zeven uur, maar de invulling is variabel. Het aantal uren dat je daarnaast daadwerkelijk aan zelfstudie besteedt, verschilt per persoon. Lestijden: De lesdagen zijn op maandag (onder voorbehoud) van 09.00 tot 17.00 uur. Je volgt de lessen het ene semester in Leeuwarden en het andere semester in Groningen. De lessen zijn vormgegeven als studiebijeenkomsten waarin je in uitwisseling met (gast)docenten en medestudenten kennis opdoet en verwerkt en werkt aan de opdrachten en je eigen professionele ontwikkeling. Afhankelijk van het thema en de fase van de opleiding worden de bijeenkomsten vormgegeven als hoorcollege, werkcollege, intervisie, practicum of werkplaats. Start: september Kosten: Voor de masteropleiding Social Work betaal je collegegeld. Het wettelijk collegegeld voor studiejaar 2018-2019 bedraagt circa € 2.000,-. In sommige gevallen moet je instellingscollegegeld betalen. Dit is bijvoorbeeld het geval als je al eerder een masteropleiding hebt afgerond. Naast het collegegeld moet je rekening houden met bijkomende kosten voor studiemateriaal zoals boeken en readers. Deze kosten bedragen circa € 600,- per jaar. Belastingvoordeel Kom je niet in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten via een regeling? Dan kun je mogelijk een deel van je studiekosten terugkrijgen via de inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.belastingdienst.nl. Levenslanglerenkrediet Wil je de opleiding gaan volgen, maar heb je geen recht meer op reguliere studiefinanciering? Vanaf het studiejaar 2017-2018 kun je onder bepaalde voorwaarden toch geld lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl. Locatie Je volgt de masteropleiding Social Work deels in Leeuwarden en deels in Groningen. De lessen in Leeuwarden volg je op de NHL Stenden-locatie aan de Rengerslaan 10. In Groningen krijg je les in de gebouwen van de Hanzehogeschool Groningen aan het Zernikeplein 23 (Marie KamphuisBorg) in Groningen. Studiebegeleiding Je studeert in een studiegroep met een vast docententeam. Persoonlijke en professionele ontwikkeling is onderdeel van het programma, daarnaast krijg je studieloopbaanbegeleiding. Toelatingseisen Om toegelaten te worden tot de masteropleiding Social Work moet je beschikken over: Een afgeronde bacheloropleiding (hbo of wo) in het sociale domein óf kennis, inzicht en vaardigheden op het niveau van een bachelordiploma. Een relevante werkplek (betaald of onbetaald) binnen het domein Social Work, die past bij de masteropleiding Social Work en je de mogelijkheid biedt om opdrachten en onderzoek vanuit deze opleiding in de praktijk uit te voeren. Je hebt hiervoor een intentieverklaring van je werk-/opdrachtgever nodig. Een probleemoplossende, ondernemende en innovatieve werkhouding. Dat wil zeggen dat je stelling durf te nemen, dingen naar je toetrekt, doelgericht probeert invloed uit te oefenen en actief een bijdrage wilt leveren. Deze houding is taakoverstijgend. Dat wil zeggen dat je deze rollen zowel in de opleiding als ook in de organisatie durft te pakken. Het gaat dus verder dan wat je doet in het directe contact met cliënten. Dit kun je bij voorkeur aantonen d.m.v. uitgevoerde projecten. Besef van en interesse in ontwikkelingen binnen het domein Social Work op macro- en meso-niveau. Je hebt naast oog voor je eigen caseload ook interesse in achterliggende maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen. Volop motivatie en zelfsturend vermogen om werken en leren te combineren en de mogelijkheid om gemiddeld ten minste 20 uur per week aan je opleiding te besteden. Studievaardigheden op het gebied van literatuurstudie. Je begrijpt wetenschappelijke (onderzoeks-) en vakliteratuur (Nederlands- en Engelstalig), je bent in staat deze samen te vatten en met elkaar te vergelijken. Heb je niet het juiste diploma, maar wel een gelijkwaardig diploma of gelijkwaardige werkervaring? Informeer dan naar de mogelijkheden.
 • HBOMaster / Onderwijs /
  Talentontwikkeling en Diversiteit
  Het lesgeven gaat u goed af. De interactie met de klas, het ontdekken van verborgen talenten van leerlingen, het bedenken van spannende projecten of vernieuwende lesmethoden: u geniet met volle teugen van uw rol als leraar. Toch vraagt u zich soms af of het nog beter kan. Hoe ziet uw toekomst eruit? Op welke manier kunt u zich verder ontwikkelen? Hoe zorgt u ervoor dat u klaar bent voor de klas van morgen? Het onderwijs staat voor grote uitdagingen. Er is behoefte aan leraren die kunnen omgaan met nieuwe ontwikkelingen en complexe situaties. Aan professionals die binnen een school het voortouw nemen om veranderingen te realiseren. Leraren die met passie talenten ontlokken bij iedere leerling. Met een waarderende kijk op verschillen tussen leerlingen. Wilt u zo'n leraar zijn? Onze master Talentontwikkeling & Diversiteit helpt u bij uw ontwikkeling tot een masteropgeleide leraar met een brede blik op leren en onderwijs. Deze masteropleiding geeft u de kans om in een leergemeenschap van gemotiveerde collega's uw kennis, vaardigheden en ervaring te verrijken en verdiepen. Wat u leert kunt u meteen toepassen in uw eigen klas. U voert zelfstandig en samen met anderen onderzoek uit naar de onderwijspraktijk. Daarnaast doet u nieuwe inspiratie op tijdens gastcolleges en een internationale studiereis naar een of meerdere interessante onderwijslanden. De master Talentontwikkeling & Diversiteit is gericht op alle professionals uit het onderwijs. Het draait hier om het onderwijs aan alle leerlingen, scholieren en studenten. Redenen om te kiezen voor de master Talentontwikkeling & Diversiteit: Unieke masteropleiding in Talentontwikkeling die leidt tot de titel Master of Education Voor leraren, docenten en educatieve professionals uit PO, SO, VO, MBO en HBO Vanaf de start direct effect in de eigen onderwijspraktijk. Netwerk van (inter)nationale professionals in onderwijs en talentontwikkeling Goede waardering door studenten in (nationale) evaluaties Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u mogelijk een lerarenbeurs aanvragen. Ook is het mogelijk om een teambeurs aan te vragen voor de hele school.
 • HBOMaster / Sectoroverstijgend /
  Energy for Society
  Technology for producing renewable energy is constantly being developed, whereas often the more challenging aspect of the energy transition is changing people's attitudes Søren Hermansen, Samsø Energy Academy, Samsø, Denmark Have you ever wondered how your community (village, neighbourhood, company, institution) can make the transition from fossil sourced energy to more sustainable sources? This key issue is the essence of the master Energy for Society programme. The aim of the master programme is to educate Energy Transition Strategists focussing on local and regional levels of energy transition. Upon graduation you will have a broad competence base ranging from how to build (energy) communities, sustainable energy technologies, sustainable business models, governance, communication to spatial transformations. This will enable you to initiate and support local and regional energy transition projects entrepreneurially, i.e. help define and implement community-based projects that create social, environmental and monetary value. You will be able to catalyse complex bottom-up energy transition processes and foster change in people's 'energy behaviour'. Working with communities, cooperatives, clusters of companies, municipalities and regional organisations you will establish a dialogue between different groups of stakeholders.
 • HBOMaster / Techniek /
  European Master in Renewable Energy
  Renewable energy needs the most innovative technical engineers! One of Europe’s biggest challenges is designing the transition towards a sustainable energy system based on renewable energy. Energy scarcity and environmental problems are major challenges. There is a need for highly skilled professionals with fundamental interdisciplinary knowledge, skills and tools to tackle these challenges and find new solutions. The combination of technical, strategic, social and environmental issues encountered in the energy transition represents a significant multidisciplinary approach. It requires more senior technical professionals and highly educated engineers who can work with experts from other disciplines and carry out applied scientific research to come up with practical solutions, by doing applied research, consultancy work or providing strategy and policy advice. The European Master in Renewable Energy offers you a great way to start or boost your career in the energy sector. Successful completion of the master makes you a renewable energy engineer with a fundamental understanding of the technologies and techniques in the energy sector and rewards you with a Master of Science degree. This is a master’s programme for technicians.
 • HBOMaster / Economie /
  European Master in Sustainable Energy System Management
  Energy transition is needed and so are you! One of Europe's biggest challenges is the transition to a sustainable energy system based on renewable energy. Our society is in need of a new generation of professionals with the interdisciplinary knowledge, skills and tools to make the energy transition happen.
 • HBOMaster / Gezondheidszorg /
  Healthy Ageing Professional
  Masteropleiding Healthy Ageing Professional (voltijd & deeltijd)​​ Je hebt een vak geleerd en bent daarin gericht op het bevorderen van gezondheid van mensen. Maar je beseft dat de huidige maatschappij om meer, om verandering vraagt. Om mensen die over hun vakgebied heen kijken, die de samenwerking willen aangaan en die naar nieuwe oplossingen zoeken. Mensen die interprofessioneel willen samenwerken en verder denken over preventie, participatie, sport en bewegen. Bij de masteropleiding Healthy Ageing Professional word je als professional opgeleid tot een ambitieuze change agent. Als change agent houd je je bezig met het anders positioneren en organiseren van gezondheid in de veranderende maatschappij. Het participeren (meedoen) in deze maatschappij en er positieve waarde uithalen staat hierbij centraal.​​​​​​​​​​​​​​ Als Healthy Ageing Professional richt je je op gezondheid van mensen van alle leeftijden. Dit begint waar mensen dagelijks leven, werken en zich vermaken. Het gaat hierbij om een brede definitie van gezondheid gericht op het benutten van de eigen capaciteit en veerkracht. De Hanzehogeschool Groningen leidt met deze unieke opleiding getalenteerde professionals op tot change agents voor de toekomstige maatschappij. Met de master Healthy Ageing Professional brengt de Hanzehogeschool praktijk, onderzoek én bedrijven samen om te werken aan verbetering van gezondheid en kiest nadrukkelijk voor een interprofessionele aanpak.
 • HBOMaster / Economie /
  Interdisciplinary Business Professional
  Are you a future Interdisciplinary Business Professional? Do you wish to work in interdisciplinary teams with people from different backgrounds and contribute your expertise and creativity to achieve a common goal? Are you able to think out of the box, accept new, exciting challenges and study problems from all possible angles? Are you prepared to study hard and work even harder, by putting your practical, hands-on daring attitude to good use? Then the English-taught Master of Science in Business Studies - Interdisciplinary Business Professional is the right programme for you! Download our brochure or sign up for the open day. One-year English-taught Master programme The Master of Science in Business Studies is an intensive, ground-breaking one-year international Master programme in the domain of business studies, designed for ambitious students who are eager to make a difference. You will contribute to solutions and innovations for wicked problems that organisations are facing. Wicked problems are complex interdisciplinary issues that require innovative and diverse answers for organisations that add value to both people and our planet.
 • HBOMaster / Economie /
  International Communication
  How do you give your future career meaning and value in a global context? By becoming an international communication expert. Are you interested in specializing in international corporate communication, in strategic brand management, or in global public relations? Do you want to advance a career as an intercultural communication consultant or a facilitation specialist? Or do you have communication skills and management abilities and want to develop these further so as to become a gifted communicator? Our recently updated Master of International Communication (MA) responds to the business need for a strong professional and impactful program. This Master provides an excellent advanced knowledge and experience base for a successful career in a wide range of global communication areas. Our graduates develop competences that are valued most by employers and that are crucial for effective communication management. We train a new generation of communicators ready to take on each situation, equipped with problem solving skills, vision and strategic insights: international communication experts who are able to raise their game and inspire global as well as personal change. Benefits of the Master in International Communication at Hanze UAS Develop a Global Mindset by being able to work successfully across cultures and geographies, being adaptable, open-minded and having a deep knowledge of strategic communication practices in businesses, governments and non-profits. Create Sustainable Impact by designing innovative, digital and sustainable solutions for organizations through mastering critical, creative and reflective skills, tools and trends and the latest practice-oriented research methods. Brand Yourself for a career in international communication, by developing a personal brand tailored to your personal journey, your ambitions and needs and by building a professional network with fellow students, alumni and communication professionals. Gain Experience through the acquisition of a thesis internship position in a wide variety of companies and organizations (e.g. Philips, Shell, Heineken, Microsoft, United Nations, Unesco) and through the opportunity to work with professional clients and the professorship Communication, Behavior and Sustainable Society throughout the first and second semester Learn Strategic and Innovative thinking from highly committed academic teaching staff and experts; in a global classroom of problem-based, multidisciplinary learning, through immersion in case studies and by joining research & innovation labs.
 • HBOMaster / Onderwijs / Lerarenopleidingen Kunst
  Kunsteducatie (joint degree)
  Bent u een professional in de kunsteducatie? Bijvoorbeeld op een school, in een kunstcentrum, bij een organisatie voor amateur- of professionele kunst? Werkt u met jongeren, ouderen, amateurs of professionals? Bent u actief in een bestaande organisatie of juist daarbuiten, bijvoorbeeld op het gebied van community art? Dan weet u hoe belangrijk het is om als professional ontwikkelingen bij te houden en uw kennis te verbreden en te verdiepen. Om zelfstandig toegepast onderzoek uit te voeren in een werkomgeving die snel verandert. Om complexe vraagstukken uit de praktijk adequaat te kunnen aanpakken. Die kans krijgt u als u zich inschrijft voor onze Master Kunsteducatie. Deze opleiding wordt verzorgd door de Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Deze tweejarige deeltijdstudie leidt u op tot een zelfbewuste senior professional die in staat is om de eigen beroepspraktijk te innoveren en versterken.​