Skip to main content

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam

De Hogeschool Rotterdam (HR) is een grote onderwijsinstelling in Rotterdam met veel vestigingen. De opleidingen van de hogeschool zijn breed toegankelijk en inhoudelijk verbonden met de stad. De Hogeschool Rotterdam legt een sterke focus op de kwaliteit van de opleidingen.

Alle beschikbare studies van Hogeschool Rotterdam

 • HBOBachelor / Techniek /
  Watermanagement
  De Rotterdamse watermanager wordt opgeleid voor het managen van stedelijk water. Je werkt aan veilig, duurzaam en klimaatbestendig waterbeheer in de stad. Watermanagers zijn hard nodig want bescherming tegen overstroming, beschikbaarheid van drinkwater, een goed werkende riolering en mooi water om aan te werken, wonen of recreëren is belangrijk voor iedereen. Als gevolg van de klimaatveranderingen en bevolkingsgroei krijgen vooral laagliggende gebieden, zoals deltasteden, steeds meer problemen met water. Denk daarbij aan een grotere aanvoer van water door de rivieren, intensievere regenbuien, een stijgende zeespiegel en grondwaterstanden. Deltasteden hebben behoefte aan oplossingen voor deze waterproblemen en het benutten van kansen die het water biedt. Je kunt daarbij denken aan het in kaart brengen van overstromingsrisico’s en het klimaatbestendig inrichten van de stad. Als Rotterdamse watermanager leer je watervraagstukken in de stad op te lossen. Dit houdt in dat je onderzoek doet naar het watersysteem en de waterkwaliteit (deltatechniek), water een plek leert geven in een drukbebouwde stad (deltadesign) en rekening houdt met de wensen en mogelijkheden van belanghebbenden (deltagovernance). Studenten die voor Watermanagement kiezen hebben een brede interesse die voornamelijk uitgaat naar waterproblemen, maar ook naar het duurzaam inrichten van de stad en het klimaat.
 • HBOMaster / Gedrag & Maatschappij /
  Pedagogiek
  De Master Pedagogiek is bedoeld voor professionals die zich richten op de jeugd in het sociale domein. Het accent ligt op beleid, maatschappelijke en politieke theorie rond opvoeden en onderzoek doen. Ben je zo'n professional? Goed in je vak, maar op zoek naar verbreding? De Master Pedagogiek biedt deze verruiming van je blikveld en leidt je op tot stadspedagoog. De stadspedagoog is de regievoerder in complexe projecten in grootstedelijk maatschappelijke context die gericht is op jongeren tussen de 0-27 jaar en hun systeem (levenspatroon). Er is een groeiende behoefte aan deze sociaal-agogische professional met brede kennis in deze materie. Met de Master Pedagogiek krijg je inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en daarbij de totstandkoming en effecten van het beleid. Je doet kennis op van de (pedagogische) klassiekers, bestuurs-, beleids- en veranderkunde en je leert hoe je deze kennis in je eigen werkomgeving kunt toepassen. Ook is er aandacht voor het professioneel schrijven, presenteren en het verrichten van onderzoek binnen praktijksituaties. Want deze kwaliteiten zijn noodzakelijk om de rol van stadspedagoog goed uit te voeren. Verder leer je tijdens de opleiding te reflecteren, feedback te geven en ontvangen, en de goede vragen te stellen. Kortom: je leert een kritisch-constructieve houding te ontwikkelen die je in staat stelt om als projectleider, regievoerder of programmamanager je rol te vervullen. Doelgroep Tussen onze studenten zitten mensen die werkzaam zijn in het onderwijs, speciale onderwijs, wijkzorg, jeugdhulpverlening en sociale dienst. Professionals die binnen hun eigen functie op zoek zijn naar een verbreding van het blikveld. We leiden geen onderzoekers op, maar wel kritische, onderzoekende professionals; mensen die de juiste vragen stellen, goed kijken, scherp analyseren en innovatieve oplossingen vinden binnen complexe vraagstukken in het sociale domein (doelgroep 0-27 jaar).
 • HBOBachelor / Techniek /
  Werktuigbouwkunde
  In het dagelijks leven kom je overal producten tegen waar een werktuigbouwkundig ingenieur in het ontwerp- en productieproces bij betrokken is geweest. Bijvoorbeeld robots, auto’s en graafmachines. Je bent gefascineerd door techniek. Je wilt weten hoe machines in elkaar zitten en je wilt nieuwe dingen maken of bestaande dingen verbeteren, bijvoorbeeld omdat milieueisen zijn veranderd. Je lost een technisch probleem creatief op, werkt graag achter de computer en vindt het prettig samen te werken met anderen. Werktuigbouwkunde is een heel breed vakgebied waarbinnen je onder andere als ontwerper van producten en machines of leidinggevende van een ontwerpteam aan de slag kunt. Naast alledaagse producten werkt een werktuigbouwkundige ook aan olieboorplatforms, hijskranen, scheepsmotoren, turbines voor de elektriciteitscentrales en de machines voor de productie van microchips. De variëteit geeft al aan dat het gaat om machines die met brute kracht een brugdeel op zijn plaats hijsen of juist om machines die met uiterste precisie een onderdeel kunnen bewerken. Werktuigbouwkundigen zijn verder actief als afdelingsleider, projectleider of technisch adviseur. Als werktuigbouwkundige spreek je de taal van andere technici binnen het bedrijf en communiceer je afhankelijk van je functie met klanten, leveranciers, monteurs, planners, inkopers, regelgever en directie.
 • HBOMaster / Gezondheidszorg /
  Physician Assistant
  De Physician Assistant (PA) is een BIG-geregistreerde medisch professional die zelfstandig een aantal medische medisch voorbehouden handelingen mag uitvoeren en bepaalde medicatie mag voorschrijven. De werkzaamheden van de physician assistant lopen uiteen van geneeskundige basistaken zoals visite lopen en multidisciplinair overleg tot medisch-specialistische taken op het vlak van diagnostiek en behandeling. Ook werkt de physician assistant mee aan onderwijs en onderzoek, heeft deze managementtaken en speelt hij of zij een belangrijke rol in kwaliteitsbewaking. In de regel hebben zij een relatief breed beroepsprofiel en dito takenpakket, maar dit varieert per werkplek. De physician assistants werken in vrijwel alle medische deelgebieden, variërend van eerste- tot derdelijns. Ze herkennen tijdig ‘rode vlaggen’ in de anamnese en diagnostiek van belangrijke ziektebeelden binnen hun specialismen, waarna er overleg gevoerd wordt met een medisch specialist.
 • HBOMaster / Gezondheidszorg /
  Advanced Nursing Practice
  Ben jij hbo-verpleegkundige en wil jij het medische en verpleegkundige domein combineren? Dan is deze master iets voor jou. Je wordt in twee jaar opgeleid tot verpleegkundig specialist. De verpleegkundig specialist is een relatief nieuwe functie binnen de verpleegkundige beroepsgroep. Door taakherschikking breiden de taken zich uit, waardoor je het medische en verpleegkundige domein combineert. Je biedt vanuit het perspectief van de patiënt care en cure geïntegreerd aan, ter bevordering van de continuïteit en kwaliteit van zowel de verpleegkundige zorg als medische behandeling. De functie van verpleegkundig specialist onderscheidt zich van een verpleegkundige door het zelfstandig vormgeven van het zorgproces van de patiënt en het aangaan van een behandelrelatie binnen jouw deskundigheid. Daarnaast weet je gebruik te maken van inzichten uit andere deskundigheidsgebieden. Ook ben je verantwoordelijk voor een proactieve houding in jouw beroepsontwikkeling. Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor het uitoefenen van het beroep verpleegkundig specialist. Je kunt werken in een klinische setting (algemeen/academisch), de ouderenzorg (verpleeg- en verzorgingshuizen), de eerstelijnsgezondheidszorg (huisartsen, ambulancezorg, GGD, thuiszorg) en de geestelijke gezondheidszorg of een instelling voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.
 • HBOMaster / Techniek /
  River Delta Development (joint degree)
  The English-taught master River Delta Development is a unique joint degree offered by three universities of applied sciences with complementing expertise in the field of water. The three universities of applied sciences are: HZ University of Applied Sciences (coastal regions), Van Hall Larenstein University of Applied Sciences (river systems), and Rotterdam University of Applied Sciences (urban water). River Delta Development: facilitators of change The master River Delta Development trains students to be facilitators of change for river deltas. Everywhere in the world, urbanisation and climate change are encroaching upon these fertile, ecologically valuable regions. The challenge is to decrease the vulnerability of river deltas while simultaneously increasing the opportunities for healthy economic and ecological development. In the master River Delta Development, these developments are viewed as transitions: progressive, complex changes and adjustments in river delta systems that demand professionals who can intervene effectively. These transitions require innovative, multidisciplinary, and holistic solutions. Versatile delta professionals are required, who not only have knowledge of river delta systems (coasts, seas, and rivers) and the latest developments, but also possess the necessary research and communication skills to make meaningful contributions to these transitions. The central theme of the River Delta Development master programme is: The transition of deltas: from large-scale management to sustainable adaptation. The Dutch delta as an example The universities of applied sciences of HZ, Van Hall Larenstein, and Rotterdam have been collaborating at the Centre of Expertise Delta Technology for several years and are combining their complementing expertise in the fields of coastal regions, river systems, and urban water to create the River Delta Development master. This will provide you with insight into how the different component systems operate, how they relate to each other, and how the delta functions as a cohesive system. By focusing (and working, if you choose) on the international context, you will learn how to apply this knowledge in deltas around the world.
 • HBOMaster / Taal & Cultuur /
  Architectuur
  De masteropleiding Architectuur richt zich op afgestudeerde bachelorstudenten die hun ontwerpvaardigheden verder willen verdiepen en ontwikkelen. Als architect ontwerp je op verschillende schaalniveaus: van detail tot stad. Materiaal, constructie en ruimte breng je samen tot een goed ontwerp. Dat vraagt niet alleen om kennis van de techniek en van werk- en bouwprocessen, maar ook om beheersing van verschillende ontwerpmethoden en –technieken. Met de masteropleiding Architectuur word je uitgedaagd om een eigen visie te vormen als ontwerper binnen je vakgebied. Natuurlijk om je te ontwikkelen in het vak, maar ook om je ontwerpvakmanschap en andere beroepsvaardigheden in te zetten voor de samenleving. Als je afgestudeerd bent kun je je direct inschrijven in het architectenregister als architect. De master Architectuur is onderdeel van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst (RAvB). De Rotterdamse Academie van Bouwkunst leidt studenten op tot allround ontwerpers.
 • HBOMaster / Gezondheidszorg /
  Sportfysiotherapie
  Heb jij je bachelor fysiotherapie en wil je master in de sportfysiotherapie worden? Deze masteropleiding biedt je die kans! De driejarige studie is gebaseerd op kennis en resultaten uit de praktijk. In de samenleving is steeds meer ruimte voor sport en sporten. Natuurlijk als vorm van amusement, maar daarnaast vinden steeds meer mensen het belangrijk om zelf te sporten. Vanuit de sport ontstaat er meer aandacht voor de aspecten van de gezondheidszorg. Sportverenigingen, verzekeraars en maatschappelijke instellingen bieden steeds vaker producten aan voor speciale doelgroepen zoals chronisch zieken. Sport en gezondheid zijn dus nauw met elkaar verweven. De sportfysiotherapeut werkt intensief samen met artsen, chirurgen en collega's. Tijdens de masteropleiding Sportfysiotherapie verwerf je de specifieke competenties voor het vakgebied van de sportfysiotherapeut. De opleiding geeft je toegang tot het register sportfysiotherapie. Wij leiden je op tot een specialist die multi- en interdisciplinair met sporters kan werken. Of met patiëntgroepen in een sportspecifieke omgeving. Dit kunnen recreatie- en prestatiegerichte (top)sporters zijn. Maar ook mensen die na langdurige inactiviteit weer actief willen bewegen of sporten. De sportfysiotherapeut speelt verschillende rollen in de diverse fases van herstel van de sporter.
 • HBOMaster / Gedrag & Maatschappij /
  Begeleidingskunde
  In de Master Begeleidingskunde leer je op alle niveaus in een organisatie een veranderproces te begeleiden. Deze master kan in delen worden afgenomen. Bij een organisatie in transitie staan alle vanzelfsprekendheden rond bijvoorbeeld de organisatiestructuur, organisatiecultuur en eigenaarschap op het spel. In dit krachtenveld opereert de begeleidingskundige. Als begeleidingskundige draag je de titel Master of Arts (MA). Je verweeft interventies met het proces dat je op alle niveaus aangaat met de direct betrokkenen. Het duurzaam doorvoeren van ontwikkelingen en veranderingen vereist organisatiebreed inspanningen: er wordt een appèl gedaan op individuele medewerkers en op teams binnen alle lagen van de organisatie. Een mensgerichte organisatiebenadering staat daarbij centraal waarbij je begeleidingskundig positie inneemt. Humanisering van het georganiseerde leven is de corebusiness van Master Begeleidingskunde. Binnen de master gaat het om begeleidingskundige expertise ten behoeve van organisatiekundige en maatschappelijke vraagstukken rond de volgende inhoudelijke thema’s: Inclusie en exclusie in een geprofessionaliseerde samenleving; Eigenaarschap en vervreemding in (professionele) organisaties; Persoonlijke en professionele identiteitsontwikkeling in organisaties. Als begeleidingskundige creëer je een speelruimte of overgangsgebied waarin de betrokkenen rond deze thema’s tot nieuwe inzichten en betekenisgeving komen. Van daaruit kom je ook tot een nieuwe handelingsruimte, waardoor uiteindelijk nieuwe of vernieuwde sociale werkelijkheden worden gerealiseerd.
 • HBOMaster / Taal & Cultuur /
  Stedenbouw
  Met de master Stedenbouw leer je ontwerpen op verschillende schaalniveaus van stad tot straat, van buurt tot regio. Als stedenbouwkundige werk je als onderzoeker, adviseur, ontwerper, regisseur of procesmanager. In al die rollen formuleer je voorstellen die direct betrekking hebben op de dagelijkse leefwereld van mensen. Je wordt uitgedaagd om een eigen visie te vormen als ontwerper binnen je vakgebied. Je beschikt over een breed stedenbouwkundig ontwerpvakmanschap. Op basis van een gedegen analyse ben je in staat om de verschillende belangen, behoeften, randvoorwaarden en mogelijkheden te vertalen in een ruimtelijk ontwerp. Afgestudeerden kunnen zich direct inschrijven in het architectenregister als stedenbouwkundige. De master Stedenbouw is onderdeel van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst (RAvB). De Rotterdamse Academie van Bouwkunst leidt studenten op tot allround ontwerpers.