Skip to main content

Humanistiek


 • WOMaster
  Voltijd
  Taal & Cultuur/
  Bekostigd
  Universiteit voor Humanistiek
  Utrecht

  Over de opleiding Humanistiek (Master )

  De master Humanistiek is een wetenschappelijke studie met veel aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling en praktijkervaring. Je buigt je over eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een humane samenleving.

  De master Humanistiek duurt drie jaar voltijds. Je studeert midden in het sfeervolle centrum van Utrecht. De universiteit telt 550 studenten en 80 medewerkers en daardoor kunnen we iedereen kleinschalig, afwisselend en persoonlijk onderwijs geven. 

  Zingeving en humanisering

  In deze studie onderzoek je:
  • hoe mensen betekenis en zin aan hun leven geven (zingeving) 
  • hoe we humane, maatschappelijke verhoudingen kunnen bevorderen (humanisering)

  Als student Humanistiek leer je persoonlijke en maatschappelijke vragen op elkaar te betrekken. Zingeving en humanisering worden in onderlinge samenhang bekeken. Want hoe mensen omgaan met persoonlijke vragen, hangt ook af van hun achtergrond, en de samenleving waarin ze zich bewegen.

  Multidisciplinair en veelzijdig

  De studie is multidisciplinair en put uit zowel sociale als geesteswetenschappen, zoals filosofie, sociologie en psychologie. Je leert zelfstandig onderzoek doen, en sluit je studie af met een scriptie.

  Beroepsvaardigheden

  Naast de wetenschappelijke kant is er veel aandacht voor beroepsvaardigheden. Je loopt tijdens je tweede jaar uitgebreid stage (22,5 ECTS). Bovendien is er bijzondere aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je leert hoe je mensen kunt begeleiden en ondersteunen in het onderzoeken van ingewikkelde en vaak ook persoonlijke vragen. Lees meer over de inhoud van de opleiding.

  Wat kun je worden na de master Humanistiek?

  Heb je Humanistiek met succes voltooid, dan zijn er prachtige kansen op betekenisvol werk waaruit je veel voldoening kunt putten. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als geestelijk verzorger in het leger, de gevangenis of in de gezondheidszorg. Ook ben je gekwalificeerd als vertrouwenspersoon, loopbaan- of levensloopbegeleider, counselor of coach. Je kunt gaan werken als docent of leerplanontwikkelaar in het onderwijs, als programmamaker of trainer. Weer anderen worden beleidsmedewerker, onderzoeker of adviseur. 

  Ambtsopleiding

  De master Humanistiek leidt ook op tot een ambt: dat van humanistisch raadspersoon. Je kunt er voor kiezen dit ambt te vervullen namens het Humanistisch Verbond. Het Humanistisch Verbond fungeert dan als zendend genootschap.

  Meer weten?

  Kom naar een open dag of proefcollege, PDF-bestand bekijk onze brochure, of lees meer over ervaringen van onze studenten en afgestudeerden. 


  Over de Universiteit voor Humanistiek

  De Universiteit voor Humanistiek is een kleine en onafhankelijke universiteit. Zij laten zich in het onderwijs en onderzoek inspireren door humanisme. Ze richten zich op vragen rondom levensbeschouwing, zingeving en inrichting van een menswaardige samenleving. Op de universiteit kan je kiezen tussen (vakken uit) de bachelor Humanistiek, master Humanistiek en master Zorgethiek en beleid. Je hebt voor deze opleidingen ook bijbehorende premasters.

Meer studies van deze kennisinstelling

Deze studie is ook beschikbaar bij