Skip to main content

Studie overzicht

 • HBOAssociate Degree / Economie /

  Accountancy

  Wil jij in 2 jaar tijd een officieel HBO-diploma behalen op het gebied van accountancy? Dan is deze HBO Associate degree Accountancy (Ad) de unieke mogelijkheid tot inzicht, verbreding en verdieping. Het programma biedt een interessant aanbod op het gebied van recht, jaarrekeningen en auditing. Het programma bevat 120 studiepunten, de helft van de volledige opleiding HBO Bachelor Accountancy. Je beschikt daarmee over een erkend Ad-getuigschrift dat precies aansluit bij jouw gewenste professionele ontwikkeling.
 • HBOAssociate Degree / Economie /

  Accountancy

  Wil jij in 2 jaar tijd een officieel HBO-diploma behalen op het gebied van accountancy? Dan is deze HBO Associate degree Accountancy (Ad) de unieke mogelijkheid tot inzicht, verbreding en verdieping. Het programma biedt een interessant aanbod op het gebied van recht, jaarrekeningen en auditing. Het programma bevat 120 studiepunten, de helft van de volledige opleiding HBO Bachelor Accountancy. Je beschikt daarmee over een erkend Ad-getuigschrift dat precies aansluit bij jouw gewenste professionele ontwikkeling.
 • WOMaster / Economie /

  Accountancy and Controlling

  The MSc Accountancy & Controlling emphasizes the importance of high quality information. In today's world, such information is crucial for all kinds of decisions. For instance, shareholders have to decide whether to continue their investment in particular companies, tax authorities must determine the amount of taxes to be paid by different organizations, and managers need to assess whether the strategy followed by their company is successful. These and other decisions have major implications for individuals, organizations and society as a whole. Therefore, they require relevant, reliable and timely information. In the MSc Accountancy & Controlling, you will learn how to design information systems which produce such information. In addition, you will learn to assess the quality of information and of information systems. Special attention will be paid to the implications of sustainability issues for information systems, opportunities and threats due to innovations in information technology, and ways to detect fraud. Many graduates of the MSc Accountancy & Controlling further specialise by following an executive master programme.
 • WOMaster / Economie /

  Accounting, Auditing and Control

  For number-crunchers who want to see beyond the facts and figures, become a first-rate financial economic expert at Erasmus School of Economics. At Erasmus School of Economics, you find yourself in a city where all midsize and larger auditing firms are located. Add our vast and active network to the theoretical knowledge and practical skills you will gain from this programme, and you know this is the place to start your international career.
 • HBOMaster / Gezondheidszorg /

  Advanced Health Informatics Practice

  Als advanced practitioner houd je grip op ICT in gezondheid en welzijn. De vraag is niet of we ICT in de gezondheid, welzijn willen gebruiken, maar hoe we de mogelijkheden die ICT biedt zo goed mogelijk kunnen benutten. De gezondheids(zorg), welzijn staan hierbij centraal. Maar gezondheid, welzijn is te complex voor ICT-professionals, en ICT is te complex voor gezondheids-/welzijnsprofessionals. Er is behoefte aan mensen die een brug kunnen slaan tussen deze domeinen. En deze behoefte groeit. De Advanced Health Informatics Practitioner is deze nieuwe professional, die deze belangrijke brugfunctie kan vervullen bij informatiserings- en innovatieprojecten binnen de (gezondheids)zorg. Voor wie De Master Advanced Health Informatics Practice (AHIP) is voor professionals die zich willen ontwikkelen tot advanced practitioner op het snijvlak van (gezondheids)zorg, welzijn en ICT. De opleiding is geschikt voor belangstellenden uit diverse sectoren.
 • HBOMaster / Gezondheidszorg /

  Advanced Nursing Practice

  De duale master Advanced Nursing Practice (MANP) aan Hogeschool Utrecht leidt je op tot verpleegkundig specialist. Het accent ligt op klinisch redeneren en academische vorming. Je ontwikkelt je tot zelfstandig behandelaar, die een behandeling stepped care kan inzetten. Het vermogen tot zelfmanagement en kwaliteit van leven van de patiënt staan centraal.
 • HBOMaster / Gezondheidszorg /

  Advanced Nursing Practice

  De Master Advanced Nursing Practice leidt je op tot verpleegkundig specialist. Het getuigschrift geeft de mogelijkheid om functies te bekleden die traditioneel niet tot de professionele mogelijkheden van de verpleegkundige behoren. De verpleegkundig specialist is, als artikel 14 beroep onder de Wet BIG, bevoegd tot bepaalde voorbehouden handelingen waaronder het voorschrijven van medicijnen. De verpleegkundig specialist kan onder meer werken in een universitair medisch centrum, in algemene ziekenhuizen, in de huisartsenzorg, in verpleeghuizen, bij de GGD in de verstandelijk gehandicaptenzorg of in geestelijke gezondheidszorginstellingen. U diagnosticeert en behandelt patiënten met een breed scala aan gezondheidsproblemen.
 • HBOMaster / Gezondheidszorg /

  Advanced Nursing Practice

  Als hbo-v verpleegkundige wil je je specialiseren tot verpleegkundig specialist, zodat je taken kunt overnemen van de arts. Door onder meer toenemende complexiteit van verpleegkundige zorg heeft Nederland een grote behoefte aan verpleegkundig specialisten (voorheen nurse practitioners genoemd). Zij vormen de toplaag van de verpleegkundige zorg en kunnen zelfstandig werken op het grensgebied van zorg en behandeling. Zo kunnen zij taken overnemen van de arts en eenvoudige medische behandelingen uitvoeren bij specifieke patiëntengroepen. Voor wie De Master Advanced Nursing Practice (ANP) is bedoeld voor hbo-v verpleegkundigen die zich binnen een bepaald specialisme willen verbreden en verdiepen.
 • HBOMaster / Gezondheidszorg /

  Advanced Nursing Practice

  Ben jij hbo-verpleegkundige en wil jij het medische en verpleegkundige domein combineren? Dan is deze master iets voor jou. Je wordt in twee jaar opgeleid tot verpleegkundig specialist. De verpleegkundig specialist is een relatief nieuwe functie binnen de verpleegkundige beroepsgroep. Door taakherschikking breiden de taken zich uit, waardoor je het medische en verpleegkundige domein combineert. Je biedt vanuit het perspectief van de patiënt care en cure geïntegreerd aan, ter bevordering van de continuïteit en kwaliteit van zowel de verpleegkundige zorg als medische behandeling. De functie van verpleegkundig specialist onderscheidt zich van een verpleegkundige door het zelfstandig vormgeven van het zorgproces van de patiënt en het aangaan van een behandelrelatie binnen jouw deskundigheid. Daarnaast weet je gebruik te maken van inzichten uit andere deskundigheidsgebieden. Ook ben je verantwoordelijk voor een proactieve houding in jouw beroepsontwikkeling. Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor het uitoefenen van het beroep verpleegkundig specialist. Je kunt werken in een klinische setting (algemeen/academisch), de ouderenzorg (verpleeg- en verzorgingshuizen), de eerstelijnsgezondheidszorg (huisartsen, ambulancezorg, GGD, thuiszorg) en de geestelijke gezondheidszorg of een instelling voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.
 • HBOMaster / Gezondheidszorg /

  Advanced Nursing Practice

  De gezondheidszorg is volop in beweging. De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder en blijft langer zelfstandig wonen. De medische mogelijkheden nemen toe en de vraag naar zorg en behandelingen groeit. Dat vraagt om een andere invulling van de werkverdeling binnen de zorgsector. De Master Advanced Nursing Practice (MANP) speelt in op deze ontwikkelingen. Als verpleegkundig specialist (advanced nurse practitioner) neem je een aantal traditionele artsentaken over. Jij behandelt patiënten zelfstandig en verlicht op deze manier de druk op de gezondheidszorg.
 • HBOMaster / Gezondheidszorg /

  Advanced Nursing Practice

  Verpleegkundig specialisten staan met één been in het verpleegkundig en met het andere been in het medische zorgdomein. Je wordt opgeleid tot een kritisch en veerkrachtig verpleegkundig specialist met een onderzoekende houding die als verpleegkundig leider in de zorg kan excelleren. Deze duale masteropleiding, waarin je leren en werken combineert, duurt 2 jaar. Je bent gemotiveerd om hoogwaardige medische én verpleegkundige zorg te leveren waarin patiëntencontact belangrijk is. De patiëntenzorg combineer je met kwaliteitsbevordering en borging. Je werkt minimaal 2 jaar als verpleegkundige en wil een nieuwe uitdaging aangaan, inspelend op de taakverschuivingen binnen de zorg.
 • HBOMaster / Gezondheidszorg /

  Advanced Nursing Practice

  De zorgsector heeft behoefte aan professionals die geprotocolleerde en minder complexe medische taken van artsen kunnen overnemen en deze kunnen combineren met verpleegkundige taken. Bovendien is er behoefte aan coördinatie en afstemming van zorg tussen verschillende disciplines. En ook aan zorg op maat, zoals preventie, leefstijlmanagement en ondersteuning en coaching van patiënten bij hun zelfmanagement. Uiteindelijk moet dit leiden tot autonome patiënten die de regie over hun eigen gezondheid blijven behouden. Bent u verpleegkundige en wilt u inspelen op deze taakverschuivingen binnen de zorg? Volg dan de Master Advanced Nursing Practice. Dit kan zowel voor de AGZ als de GGZ; voor beide specialismen wordt door de HAN een aparte route aangeboden. U bent dan binnen twee jaar Verpleegkundig Specialist (voorheen Nurse Practitioner). Personen die de Master Advanced Nursing Practice hebben gevolgd, komen uit verschillende werkvelden op verpleegkundig gebied. Zo zijn er kinderverpleegkundige, nurse practitioner en zorgmanagers die de Master Advanced Nursing Practice hebben gevolgd.